Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs