Categoria destinada a cursos que cavalquen 1r i 2n de Batxillerat